Onze Huisregels

Algemeen

 1. Indien de caravan opgehaald wordt, dient dit drie werkdagen van tevoren aangegeven te worden
 2. Indien de caravan teruggebracht wordt, dient dit twee werkdagen van tevoren aangegeven te worden
 3. Er zal € 25,00 arbeidskosten in rekening worden gebracht indien de huurder geen acht neemt met de gestelde tijdslijnen
 4. De huurder dient adreswijzigingen etc. tijdig aan verhuurder door te geven
 5. De gehuurde stalling is bij verkoop van de caravan niet overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar dient een separate overeenkomst met de verhuurder te maken
 6. De parkeerplaats is alleen bedoeld voor het halen en brengen van uw voertuig

Veiligheid

 1. Het is ten strengste verboden brandbare en/of gevaarlijke stoffen in de caravan op te slaan. Gasflessen dienen te zijn verwijderd voor aanvang van de huurperiode
 2. Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken
 3. De huurder mag geen reparatie-, onderhoud- of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren gedurende de huurperiode

Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade/diefstal aan uw eigendommen door derden. De huurder dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten
 2. De huurder is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebreken aan zijn voertuig zoals olie-, koelvloeistof- en benzinelekken
 3. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan uw eigendom door brand, storm en andere calamiteiten.

Vouwwagen en caravan

 1. Het stallen gebeurt alleen op jaarbasis. Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus
 2. Iedere huurder dient per gestald object € 100,00 aan borg te voldoen. Na opzegging van de stalling zal de borg geretourneerd worden
 3. De betaling geschiedt door middel van vooruitbetaling. Op 1 augustus - voorafgaand aan het seizoen - dient het bedrag betaald te worden
 4. Het gestalde object dient te allen tijde verplaatsbaar te zijn. Lekke banden of een kapot neuswieltje moeten zo snel mogelijk gerepareerd worden
 5. Het gebruik van een disselslot wordt aanbevolen, maar is echter alleen toegestaan na afgifte van het reservesleuteltje
 6. Bij het ophalen, bestaat de mogelijkheid uw banden op de juiste spanning te controleren
 7. Per seizoen staat het u vrij om eenmaal in of bij de caravan te zijn
 8. De wederzijdse opzegtermijn bedraagt twee maanden. Zonder tegenbericht voor 1 juli wordt het jaarcontract verlengd

Camper en bus

 1. Het stallen gebeurt alleen op jaarbasis. Het seizoen loopt van 1 sept. t/m 31 aug.
 2. Iedere huurder dient per gestald object € 100,00 borg te voldoen. Na opzegging van de stalling zal de borg geretourneerd worden
 3. De betaling geschiedt door middel van vooruitbetaling. Op 1 augustus - voorafgaand aan het seizoen - dient het bedrag te worden betaald
 4. De gestalde camper dient te allen tijde verplaatsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het benzinepeil de toestand van de accu en het aan ons ter beschikking stellen van een sleutel
 5. Eventuele gebreken aan uw voertuig zoals olie-, koelvloeistof- en benzinelekken dienen zo snel mogelijk verholpen te worden
 6. Tijdens de afwezigheid van uw camper bestaat de mogelijkheid uw personenauto kosteloos te stallen
 7. Per seizoen is het u vrij om eenmaal in of bij de camper te zijn
 8. De wederzijdse opzegtermijn bedraagt twee maanden. Zonder tegenbericht voor 1 juli wordt het jaarcontract verlengd

Auto en boot

 1. De periode van stalling wordt contractueel vastgelegd
 2. Iedere huurder dient per gestald object een borg te voldoen. De hoogte van de borg wordt contractueel vastgelegd. Na opzegging van de stalling zal de borg geretourneerd worden
 3. De betaling geschiedt door middel van automatische incasso
 4. Het object dient te allen tijde verplaatsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld bij een auto aan het benzinepeil, de toestand van de accu en het aan ons ter beschikking stellen van een sleutel
 5. Eventuele gebreken aan uw voertuig zoals olie-, koelvloeistof- en benzinelekken dienen zo snel mogelijk verholpen te worden
 6. Per seizoen is het u vrij om eenmaal in of bij uw gestalde object te zijn
 7. De opzegtermijn wordt contractueel vastgelegd